Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης – Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικά Δεδομένα

Политика Οбработки Πерсональных Данных

Το πρόγραμμα "Дружба Без Границ" / "Φιλία χωρίς σύνορα" και ο ιστότοπος που το προωθεί: https://www.nationalruprogram.com υπάγεται στην εταιρεία «Μαγική Πυξίδα – Παιδικές Περιπλανήσεις» https://magikipixida.gr και διέπετε από τους γενικούς  κανόνες λειτουργίας της εταιρείας  σε όλους τους τομείς και σε ότι αφορά και τους Όρους χρήσης – Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικά Δεδομένα (Политика Οбработки Πерсональных Данных)

Οι κανονισμοί αυτοί εμπεριέχονται στο κεντρική ιστοσελίδα της εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμο

Πολιτική Απορρήτου | Μαγική Πυξίδα (magikipixida.gr)

όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί ή χρειάζεται περισσότερες διευκρινίσεις στη ρωσική γλώσσα σε σχέση με τους Όρους χρήσης – Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Для дополнительных пояснений,

по поводу Политики Οбработки Πерсональных Данных

на русском языке,

обращайтесь к нам по тел 6972739939

или пишите на e-mail : nationalruprogram@gmail.com