Δ.ΥΠ.Α - ΕΦΚΑ

Δωρεάν συμμετοχή για παιδιά: 

✓Εργαζομένων ή Ασφαλισμένων (ένσημα ΙΚΑ)
✓Ανέργων (κάρτα ανεργίας)
✓Ασφαλισμένων ή Συνταξιούχων ΕΦΚΑ

Читать